За Равногор

Село е основано през 1777 година. Първото име на селището датира от времето на турското робство и то е било – Кория(гора на български). То се получава с признаването на Равногор като административна единица в турската империя през 1777 г. Заради това, че турците не могли да потурчат местните българи, те ги наричат “аксии” (твърдоглави), а селото Акси Кория. След Освобождението с решение на общинския съвет името е сменено на Ясъ Кория (“Равна гора”). То е запазено до 1934 г., когато с постановление на Министерски съвет е преобразувано в Равногор. Основен поминък в миналото са земеделието и животновъдството. Отглеждали се овес, грах, фасул, царевица, леща и картофи. От животните важно място заемали овцете, конете и кравите. Населението на Равногор е изцяло християнско и към 13.09.2005 г. наброява 905 жители.

Население

Землище

Надморска вис.

Пощ. код

Област

608

78, 348 км2

1319 м

4592

Пазарджик

География

Село Равногор се намира в планински район, върху земите на древните траки, свидетелство за което са могилите, намиращи се в землището на селото – една от които най-голямата куполна гробница в България с диаметър 5.30м.

 

Непосредствено над селото се издига връх Света Неделя. Изкачвайки стръмните му склонове, човек се чуди какво кара равногорци всяка година да изнасят на гръб догоре големия казан и живото агне за курбана. Но когато стигнете, напълно ги разбирате – гледката, която се открива е невероятна. На запад като на длан се вижда селото и цялото равногорско плато, нашарено от картофените ниви и горския разсадник. На север е Тракийската низина, а на хоризонта се очертава Балканът. На изток и юг, докъдето поглед стига, се простира морето на Родопите. Ясно се очертава дълбоко вкопаната долина на река Въча, отвъд нея е Чернатица с върховете Модър и Персенк. А който реши, че гледката не си струва, спокойно може да преяжда с боровинки под дебелата сянка на смърчовете. След параклиса “Св. Илия” се намира параклисът Велювите ливади.

 

Религии

Всички жители са кореняци равногорци и православни християни. В центъра на селото се намира православна църква. На изток се намира параклис „Свети Илия“, на връх „Света Елена“ се намира и параклис, носещ същото име, а на най-високия връх „Света Неделя“ се намира оброчен камък. На съответните празници на всички параклиси и на „Света Неделя“ се дава курбан за здраве.

Последните няколко години на параклиса „Свети Илия“ се събира на събор цялото село и се провежда гайдарско надсвирване. Идват специално за случая живеещи в други населени места равногорци, както и много гости. Канят се изпълнители на родопски песни и гайдари, като най-големият е Ангел Узунов от с. Равногор, а останалите предимно от с. Гела. В по-ново време на входа на селото е изграден голям стоманобетонен кръст, символ на християнската вяра на равногорци.

Културни и природни забележителности

В Равногор ще Ви посрещнат топло и радушно, и можете да си прекарате чудесно сред девствената природа на Балкана. Няколко природни забележителности, които можете да посетите в района:

  • Природна забележителност “Фотенски водопад”.
  • Защитена местност “Атолука”.
  • Курортен комплекс “Атолука”.
  • Резерват “Дупката”, създадени с цел да се запази неповторимата девствена природа.
  • Бековите скали над селото, до които се стига по стария римски път.
  • Червените скали